Jak se naučit číst v kreslených schématech na háčkování

Pokud i pro tebe jsou háčkovací symboly spíše čínskými než háčkovacími znaky, tak čti dál. Uvidíš, že to není tak těžké, jak se na první pohled zdá. Takže až příště uvidíš schéma na nějakou dečku, šátek nebo halenku, už nebudeš muset stránku s povzdechem zavřít. Ale budeš vědět od čeho se odpíchnout.

Existuje spousta lidí, kteří návody, ať už psané nebo kreslené nepotřebují k tomu, aby uháčkovali cokoliv je napadne. Jenže začátečník, ještě k tomu samouk se potřebuje naučit kromě samotného háčkování jednotlivých sloupků i to, jak číst v návodech.

Psaným návodů jsem se již věnovala v článku Jak se naučit číst v psaných návodech. V tomto článku ti představím jak háčkovat podle návodů, které jsou rozkreslené do schémat.  

Nebudu ti nic nalhávat. Tak jako při všem kolem háčkování, je potřeba zejména trénink a trpělivost. Naštěstí však existuje několik věcí, které mají kreslená schémata společná a těmi bych tě tu teď ráda provedla.

Tak jdeme na to.

Co mi ty značky vlastně mají říct?

Každý znak s sebou nese 3 informace:

 1. To, jak symbol sám o osobě vypadá, ti říká, co se bude háčkovat, tedy jaký sloupek/prvek budeš háčkovat
 2. Vrchní část naznačuje, kolik oček vznikne, jinými slovy kolik oček budeš mít k dispozici v následující řadě
 3. To kam značka směřuje určuje, kam se bude daný sloupek/prvek háčkovat, neboli kam budeš vpichovat háček

1. Co, který symbol znamená aneb přehled základních značek používaných v kreslených schématech

Kreslené návody si můžeš představit jako takové obrázkové písmo, díky kterému se můžeme dorozumět se všemi milovníky háčkování po celém světě. Samo sebou existují drobné nuance a odchylky, ale ty bývají spíše výjimkou. Tady je přehled základních pojmů spolu se symboly, které se v návodech pro jejich znázornění objevují.

Přehled symbolů na háčkování v češtině

K některým pojmům jsem uvedla více značek. Stejně jako u psaných návodů může autor používat značky jaké chce. Proto je zvykem, že se u schémat zobrazují legendy s vysvětlivkami, co, který symbol znamená.

Tip: Vždycky si přečti legendu, která říká, co který symbol znamená

2. Kolik oček vznikne

Vršek/hlava symbolů říká, kolik ok budeš mít k dispozici v následující řadě.

 • Symboly pro obyčejné sloupky – 1 sloupek píchaný do 1 místa, vznikne jedno očko
 • Symboly pro sháčkování – Z více sloupků háčkovaných do více ok se stává jedeno očko
 • Symboly pro rozháčkování – z více sloupků háčkovaných do jednoho místa se stává více ok

Sháčkování a rozháčkování

Pokud si četla článek o tom, jak číst v psaných návodech, pak víš že pro ubírání se často používá písmenko A, pro přidávání písmenko V.  Tohle je dobré si pamatovat i při čtení kreslených návodů.

 • Když se podíváš na tvar, který tvoří značka pro přidávání, všimni si, že tvoří vějířek, tedy jakoby písmeno V
 • Sháčkování zase tvoří stříšku, stejně jako písmeno A.
Ukázka jak vypadá sháškování 2 dlouhých sloupků a uháčkování 3 dlouhých sloupků do jednoho oka

Tip: Jak přidávat a ubírat pro jednotlivé druhy sloupků najdeš ve článku na blogu Přidávání a ubírání.

3. Kam vpichovat

Obvykle symbol směřuje do vršku/hlavy sloupků z předešlé řady. To znamená, že se vpichuje pod celé očko poslední řady. Sloupky háčkované za přední, nebo zadní nit, či dokonce háčkované reliéfně poznáš podle specifických značek.

Přední zadní nit

Pokud je mezi sloupky oblouček, není to další sloupek, ale pouze informace, zda se háčkuje za přední nebo zadní nit.

Jak poznám v kreslením schématu na háčkování, že mám háčkovat za přední nebo zadní nit

Reliéfní sloupky

Pokud sloupek nekončí rovnou čarou, ale je prodloužen jakousi kotvou, jedná se o reliéfní sloupky. Pokud bříško směřuje doprava, (takže připsáním nožičky by vzniklo písmeno P), jedná se o přední reliéfní sloupek. Pokud směřuje doleva připomínajíc písmeno c, tak se jedná o zadní reliéfní sloupek. (Moje pomůcka pro zapamatování je, že c znamená couvat/pohybovat se dozadu, proto se jedná o zadní reliéfní sloupek.)

Reliéfně se nejčastěji háčkují dlouhé sloupky, ale můžeš tak háčkovat všechny druhy sloupků. Nenech se zaskočit tím, když v návodu bude jako reliéfní označen krátký sloupek. Místo vpíchnutí do očka předcházející řady pouze podeber celý sloupek (zepředu nebo zezadu) a dál pokračuj, jako bys háčkovala krátký sloupek. Totéž platí pro všechny délky sloupků.

Značky pro přední a zadní reliéfní sloupky
1. řada jsou Zadní reliéfní sloupky, 2. řada jsou přední reliéfní sloupky

Kotvička v návodech někdy zůstává nad sloupkem, někdy je jakoby zapuštěná do předchozí řady. Záleží na autorovi návodu a taky na softwaru, jaký použil. Jelikož překreslit schéma na počítači, je někdy dosti komplikované.

různé zobrazení reliéfních sloupků v háčkovacích schématech

Křížené sloupky

Křížené sloupky tvoří moc pěkné vzory. Háčkují se tak, že se jedno oko vynechá. Do dalšího se uháčkuje sloupek. Než se pokračuje dál uháčkuje se druhý sloupek do vynechaného oka.

ukázka jak se značí křížené sloupky ve schématech

Komentář k obrázku: Jak vidíš na předešlém obrázku, mezi křížené sloupky se mohou háčkovat řetízková oka, můžeš křížit reliéfní sloupky, můžeš křížit i různé druhy sloupků a jejich počet.

Značky přes více řad

Někdy se vpichuje i ob jednu, či více řad níže. Tedy ne do oka předcházející řady. Sloupek bývá v tomto případě do obloučku, nebo po straně symbolů předešlých řad. Je to z toho důvodů, aby se nepřekrýval s ostatními symboly, potřebnými pro uháčkovaní ostatních řad.

ukázka vzoru Alpine stich
Ukázka vzoru Alpine stich

Tip: Pokud se píchá do předešlých řad, bývá sloupek nejčastěji píchaný reliéfně, tedy za sloupek a ne do oka.

Vpichovat do ŘO, nebo pod ŘO

Pokud budeš háčkovat nějaký šátek, dečku, nebo jednoduše vzor, ve kterém figurují řetízková oka, pak tě při háčkování nejspíš napadne otázka. Kam vlastně háček píchnout? Do řetízkových ok, nebo pod ně?

Mělo by platit, že pokud je jeden sloupek nad jedním řetízkovým okem (tedy že počet řetízkových ok je shodný s počtem sloupků, které se mají do této mezery háčkovat), pak se vpichuje pod řetízkové oko, a ne do něj. Je to praktičtější a rychlejší. Ve výsledné práci budou sloupky přirozeně navazovat.

Dlouhé sloupky háčkované do řetízkových ok

Pokud je však sloupků více než řetízkových ok, záleží na autorovi, jakého efektu chtěl dosáhnout. Pokud je žádoucí, aby vznikl jasně vyrýsovaný vějířek. Píchá se do konkrétního očka, aby všechny sloupky vycházely přesně z jednoho místa. Pokud se však má docílit pouze rozšíření práce, sloupky se budou vpichovat pod řetízková oka.

Ve schématu to poznáš tak, že pokud je vějířek sloupků do špičky a směřuje do konkrétního oka  pak ho uháčkuj do konkrétního oka. Pokud je vějířek sloupků více nad řetízkovými oky a nespojuje se do špičky, ale je jakoby do obloučku, pak se budou sloupky píchat do mezery vzniklé řetízkovými oky.

Tip: Já v 90 % háčkuji pod řetízková oka, jelikož se mi nechce počítat, do kterého očka se mám přesně trefit. Je jen na tobě, jestli budeš háčkovat do nebo pod řetízek. Věř, že to kromě tebe nikdo nepozná a výsledná práce bude hezká, ať už se rozhodneš pro cokoliv.

Jak poznat kde začít háčkovat a v jakém směru pokračovat

Kde mám začít? Jakým směrem mám návod číst? Tohle jsou snad nejčastější otázky začátečníků, které se týká schémat. Čti proto pozorně a článek si ulož, ať se k němu můžeš kdykoliv vrátit.

Projekty háčkované v řadách

Jedná se především o deky, šály, či prostírání na stůl. U návodu na tyto projekty poznáš první řadu tak, že její symboly budou směřovat do počátečního řetízku.

Jak poznat první řadu v háčkovaných schématech

Obvykle se první řada tvořená řetízkovými oky čte zleva doprava. Následují řetízková oka nahrazující 1. sloupek. První řada sloupků se pak čte zprava doleva. V případě, že by to bylo obráceně poznáš to právě podle toho, na které straně jsou místo prvního sloupku řetízková oka.

Jak poznám začátek řady v kreslených návodech na háčkování

Háčkované projekty začínající do (magického) kroužku

Jedná se o mandaly, dečky, ale například i trojcípé šátky, nebo čtverečky tzv. granny square. V těchto případech se začíná vždy ve středu kroužku. Ve schématech to může být naznačeno vícero způsoby. Nejznámější jsou dva.

 • kolečko, které značí magický kroužek. Někdy bývá i uvnitř napsáno MK, nebo je kroužek ve tvaru spirály.
 • několik řetízkových oček (nejčastěji 4 nebo 6 oček)  spojená do kruhu. Sloupky první řady se pak háčkují do středu vzniklého kroužku.

Tip: Více o tom, jak začít projekty háčkované do kruhu, včetně video postůpů najdeš v článku Magický kroužek a jiné alternativy jak začít háčkovat do kruhu.

Jak může vypadat začátek kruhových projektů v háčkovacích schématech

Kruhové řady se obvykle čtou proti směru hodinových ručiček. Proto bývá pevné oko po pravé straně řetízku nahrazujícího první sloupek. Výjimečně by se mohlo stát, že se háčkuje po směru hodinových ručiček. To potom bude pevné oko ukončující řadu nakresleno z levé strany počátečního řetízku nahrazujícího první řadu.

Háčkování do kruhu

Komentář k obrázku: Kolečko uprostřed značí magický kroužek. 3 řetízková oka značí začátek kruhové řady. Tečka je pevné oko a značí konec řady. Proto se bude číst obrázek od 3 řetízkových ok doleva. (Proti směru hodinových ručiček)

Tip: Většina projektů háčkovaných do kruhu, které mají kreslené schéma se ukončují pomocí pevného oka. Spirála je ve schématech spíše výjimkou, jelikož se nejčastěji používá u čepic ,nebo hraček, pro které jsou typické spíše psané návody, než schémata. Háčkování v kruhových řadách se věnuje článek Jak háčkovat do kruhu.

Projekty háčkované do oválu

Oválné prostírky, dna košíků a kabelek se začínají háčkovat vždy do počátečního řetízku. Poté co se uháčkuje řetízek požadované délky uháčkuješ první polovinu stejně, jako bys háčkovala obyčejnou řadu. Do posledního očka se pak uháčkují minimálně 3 očka (jejich počet záleží na návodu) a háčkuje se z druhé strany řetízku. Rozšiřování v dalších řadách pak je vždy v místech tvořících oblouk.

Kreslený postup na háčkování do oválu pro krátký sloupek

Komentář k obrázku: Modrý řetízek uprostřed je první řada. Zelené řetízkové oko slouží pouze na otočení. Poté se háčkují krátké sloupky. Do posledního oka se háčkují 3 krátké sloupky a pokračuje se z druhé strany řetízku. Do posledního oka se háčkují 2 krátké sloupky, aby v každém z krajních ok byli celkem 3 sloupky. Řada se spojuje pevným okem.

Pokud bude ovál háčkovaný dlouhými sloupky, bude první sloupek vždy tvořen řetízkovými oky, sloužícími jako náhrada 1. sloupku.

Tip: Při háčkování tlapek a tlamiček u hraček, které jsou háčkovány do oválu krátkými sloupky obvykle řady neukončuji pevným okem a háčkuji do spirály.

Náhrada za první sloupek

Právě podle řetízkových ok poznáš, že se jedná o začátek řady. Místo prvního sloupku se háčkují řetízková oka. Jejich počet závisí na výšce sloupku, který mají zastoupit.

Zpravidla se sloupky nahrazují takto:

 • KS – 1 řetízkové očko
 • PDS – 2 řetízková očka
 • DS – 3 řetízková očka
 • 2NDS – 4 řetízková očka

Řetízková oka jako začátek řady se používají v háčkovaných řadách tam a zpět vždy na krajích, nebo v projektech háčkovaných v ukončených kruhových řadách, místo prvního sloupku v řadě.

přehled náhrad za první sloupek

Opakování vzoru

Určitá část vzoru se může opakovat. Aby schéma nemělo kilometr a bylo přehledné vzor, který se opakuje, je zvýrazněný a to buď barevně, nebo je například oddělen od krajů čarami.

vlnkový vzor, ukázka opakování v háčkovaných obrázcích

Při háčkování začneš na kraji. Uháčkuješ krajní sloupky vzoru. Pak uháčkuješ zvýrazněnou část. Po uháčkování této části se vrazíš opět k prvnímu zvýrazněnému sloupku. Tuto část opakuješ tolikrát, kolikrát je napsáno ve vzoru. Obvykle je tato informace na jednom ze tří míst

 • V psaných instrukcích – některé návody obsahují jak psaný, tak kreslený postup
 • V informacích o vzoru na začátku návodu – Kromě vysvětlení značek bývají na začátku návodu poznámky týkající se informací, jaký použít háček, jakou přízi, kolikrát se opakuje vzor na schématu apod.
 • V samotném schématu pod zvýrazněnou částí

Pár tipů na závěr

Doufám, že jsem tě moc nevyděsila. Uznávám, že všechny informace na jednom místě, vypadají děsivě. Ale věř mi, že to není tak složité. U většiny návodů ti bude stačit ověřit si, co daný symbol znamená. Najít si začátek a pak už jen pokračovat po řadách.

Když jsem háčkovala první projekty podle kreslených schémat, dělalo mi někdy problém se vrátit očima do návodu na to samé místo, abych věděla jak mám pokračovat. Můj tip je: Návod si vytiskni. Vem si nějakou pastelku a uháčkované řady si zvýrazni. A klidně si barevně zvýrazni i jednotlivé uháčkované sloupky, ať se nepřepočítáš.

Pokud si chceš vyzkoušet háčkování podle schématu na malém podkafíčko, koukni na návod na zamilované háčkované podkafíčko. Kdybys tápala, je tam i psaný postup.

A poslední tip. V angličtině se háčkované schéma řekne crochet chart, nebo crochet diagram, tak při hledání na internetu (Google, Pinterest) zadej anglický název věci co hledáš a přidej crochet chart. Např. mandala crochet charts.

Pokud háčkuješ už složitější vzor, může ti pomoci si jednotlivé prvky zvýraznit různými barvami. Takže křížení bude třeba červené, popcorn modrý. Barvičky tě pak upozorní, že je třeba změnit vzor.

Doufám, že ti článek pomohl a dodal ti odvahu vyzkoušet háčkovat podle schématu. Na internetu je spousta schémat, tak neváhej a některé vyzkoušej.

Pokud potřebuješ s čímkoliv poradit, přidej se do mé skupinky na Facebooku Kouzelný svět háčkování, kde zveřejňuji i všechny nové články z blogu.

Těším se na tebe.

Ježina

Pokud bys potřebovala s čímkoliv poradit zeptej se mě v mé facebookové skupině Kouzelný svět háčkování. Stačí dotaz napsat na zeď. Ráda ti poradím.

S háčkem a klubíčkem v srdci

Ježina

Sdílej článek s přáteli:

Návod na podzimní háčkovanou deku do kočárku

Návod na podzimní háčkovanou deku do kočárku

Háčkovaná deka ze čtverců nemusí být vždy jen se srdíčky. Pokud se tvé miminko narodilo na podzim, můžeš použít podzimní motivy. Pokaždé když pak deku uvidíš si vybavíš, právě toto období, jak si vozila své miminko v kočárku zakryté háčkovanou dekou od maminky....

6 Tipů co dělat, aby při háčkování háček nevrzal

6 Tipů co dělat, aby při háčkování háček nevrzal

Určitě to znáš taky. Je letní večer a ty se po upachtěném dni těšíš na svou chvilku s háčkem. Sedneš k televizi. Vezmeš si svůj rozpracovaný projekt a najednou…. Skříp, skříp…. Háček vrže, až je to slyšet a příze drhne, že z toho člokvěk šílí a háček raději odloží. ...

Jak dopřát svému tělu pohodlí při háčkování

Jak dopřát svému tělu pohodlí při háčkování

Naše tělo nebylo stvořeno k tomu, aby trávilo většinu času v sedě nad jednou činností. Naši předci museli být neustále v pohybu. Oproti tomu my, když si dnes chceme popovídat, nebo máme hlad, jsme schopni tuto potřebu napravit z pohodlí domova po telefonu. A to je ten...