Jak se naučit číst v psaných návodech

Když jsem začínala, zjistila jsem, že naučit se háčkovat základní sloupky, není zas takový oříšek, jak jsem si představovala. Mnohem těžší pro mě bylo naučit se háčkovat podle návodů. Někdy jsem měla pocit, že i když jsem sehnala návod v češtině, tak je napsán snad čínsky. Proto bych ti teď chtěla pomoct pochopit pár základních pojmů, které ti otevřou brány do kouzelného světa háčkování.

Umět číst návody ti umožní posunout se od háčkování jednoduchých drobností až po složité projekty. Pojď se tedy naučit háčkovat podle psaných návodů jednou pro vždy. Není to tak těžké. Není to cizí jazyk, ani vysokoškolská matematika. A definitivně to s mou pomocí zvládneš i ty.

V článku tě naučím jak číst v návodech na háčkování.

Zkratky v česky psaných návodech

Na internetu jsou tisíce úchvatných návodů, které si je možno uháčkovat. Pro začátečníka však mohou tyto návody působit děsivě, protože jsou plné různých značek a názvů, které mají na první pohled s běžnou češtinou pramálo společného. Ve skutečnosti se však opakují pořád dokola ty samé pojmy a zkratky.

Proč se v psaných návodech používají zkratky?

V psaných návodech se používají zkratky zejména proto, aby návody neměly desítky stran. (I tak jsou některé složitější návody dost dlouhé.) Člověk by se v nich pak lehce ztrácel.

Navíc čeština je bohatý jazyk. Konkrétně zkratka V jde slovy vyjádřit mimo jiné takto:

 • 2 sloupky do 1 očka
 • přidání
 • rozháčkování
 • zdvojení

V tom, aby se čert vyznal, takže zpátky k těm zkratkám.

Přehled základních zkratek

Tady je přehled základních zkratek, se kterými se při háčkování setkávám nejčastěji a jejich vysvětlení. Když na název klikneš otevře se ti článek na blogu, ve kterém najdeš video postup, jak se daný pojem háčkuje.

Zkratky, které jsem vyjmenovala považuji za základ, který se nejčastěji objevuje, a proto začátečníkům doporučuji si ho osvojit. Nebo si alespoň někde ulož tento odkaz, ať se k němu můžeš kdykoliv vrátit.

Spojování zkratek

Zkratky se mohou spojovat. Typickým příkladem jsou reliéfní sloupky. Z přehledu zkratek už víš, že PR znamená přední reliéfní a ZR zadní reliéfní sloupek. Ale sama o sobě tato zkratka neříká, jestli máš reliéfně uháčkovat krátký, nebo dlouhý sloupek. Proto se tyto zkratky spojí s označením příslušného sloupku.

Celá zkratka pak vypadá například takto:

 • PRDS – přední reliéfní + dlouhý sloupek
 • ZRKS – zadní reliéfní + krátký sloupek.

Zkratky se mohou lišit

Může se stát, že autor návodu používá jiné zkratky, než jaké jsem tu uvedla. (Ne všichni píšou návody stejně, ale princip zůstává stejný) Na začátku většiny návodů proto bývá přehled zkratek. Pokud tedy autor místo zkratky V používá pro rozháčkování zkratku Roz. Mělo by to být uvedeno někde na začátku v tomto přehledu.

příklad jak vypadá seznam zkratek v návodech na háčkování

Pojmy se kterými se v psaných návodech můžeš setkat

Poznámky

Tuto část bych očekávala zejména u složitějších návodů, především však u těch placených. V poznámkách bys měla najít veškeré základní informace. Háčkuje se vzor do spirály, nebo v uzavřených kruhových řadách? Jaká příze a jaká velikost háčku má být použita?

Zkrátka by zde měly být informace, které se netýkají samotných instrukcí, jak háčkovat, ale jsou potřeba znát k uháčkování projektu.

příklad jak mohou vypadat poznámky k psanému návodu na háčkování

Použité vzory

Designéři často na začátku návodu vyčleňují i poznámky týkající se použitého vzoru. Najdeš zde rozepsán postup jak se háčkují jednotlivé prvky tvořící projekt. Je to takový návod v návodu.

Cílem je najít společnou řeč a usnadnit ti práci s návodem. Z vlastní zkušenosti jsem se setkala například s popisem, jak sháčkovat 3 DS, jak uháčkovat pikotku, nebo třeba nopek.  

Pokud v návodě tato sekce není a ty v návodě narazíš na vzor, který neznáš např. popcorn, jednoduše tento pojem vykopíruj do Googlu nebo rovnou do vyhledávání na Youtube spolu s formulkou Jak háčkovat. (Př: Jak háčkovat popcorn) a výsledek si někam poznamenej, nebo ulož.

Otočit

Tento pojem najdeš především v návodech háčkovaných v řadách, jako jsou např. deky, šály, šátky, a to jednoduše proto, že se řady háčkují tam a zase zpět. Takže je nezbytné práci otočit, abys mohla háčkovat další řadu.

(Možná ti to přijde samozřejmé, mě ale trvalo přes rok, než mi došlo, proč to v tom návodu je)

Spojit

Nejtypičtějším příkladem je háčkování v uzavřených kruzích (tedy ne do spirály) a do čtverce (tzv. granny square/babiččin čtverec) Každá řada se pak spojuje pomocí pevného oka.

Stejná logika pak funguje, když háčkujeme třeba tunel nebo čelenku. Uháčkujeme řetízek dlouhý, jak je potřeba a ten pak spojíme pomocí pevného oka do kruhu. A můžeme pokračovat v kruhových řadách dle návodu.

Přeskočit

U některých vzorů se neháčkuje do všech sloupků předešlé řady. Nejčastěji to bývá proto, že autor chce, aby v projektu vznikly dírky. V tom případě se uháčkují řetízková oka a další sloupek se píchá až třeba ob jeden, nebo dva sloupky dál.

např.) 3 DS, 1ŘO, přeskoč 1 očko, DS do následujícího oka, 2 DS

Podle těchto instrukcí začneš řadu třemi dlouhými sloupky, poté uháčkuješ 1 řetízkové oko a dlouhý sloupek píchneš až do druhého očka. (tzn. jedno očko přeskočíš), pak pokračuješ dalšími 2 dlouhými sloupky.

Ukázka jak vznikají dírky v háčkovaných projektech

 Jiným příkladem je vzor, který tvoří vlnky. Spodní oblouček se tvoří přeskočením několika oček. (Horní oblouček pak zpravidla uháčkováním více sloupků do 1 oka)

Vynechání ok vytváří oblouček, který se používá pří háčkování vlnkových vzorů

Následující oko

Tento pojem se v návodech vyskytuje zejména v okamžiku, kdy se s následujícím okem (do kterého bys při běžném háčkování sloupků píchala háček) bude dít něco extra. Např. když se očka vynechávají, tak pak bývá v návodu napsáno: přeskoč 2 oka, DS do následujícího oka. Jiným příkladem může být třeba toto, 3 DS do následujícího oka. (Takže do něj místo jednoho uháčkuješ rovnou 3 dlouhé sloupky)

Hvězdička *

Hvězdička v řádku s instrukcemi obvykle naznačuje, od jakého místa se vzor v daném řádku opakuje.

např.) 3 DS, *1ŘO, přeskoč 1 očko, DS do následujícího oka, opakuj od *

Podle těchto instrukcí začneš řadu třemi dlouhými sloupky, poté uháčkuješ 1 řetízkové oko, jedno očko přeskočíš, do následujícího oka uháčkuješ dlouhý sloupek a pak se vracíš na místo kde byla hvězdička. Tedy opět 1 řetízkové očko, očko přeskočit a dlouhý sloupek do následujícího oka. Tento postup opakuješ až do konce řady.

Závorky

Závorky se mohou vyskytnout jak v řádku v rámci instrukcí, tak na konci řádku s počtem sloupků.

Závorky na konci řádku

V návodech bývají na konci každého řádku s instrukcemi čísla v závorkách. Tyto čísla udávají, kolik sloupků bylo v dané řadě uháčkováno.

 1. 6 KS do MK
 2. V*6 (12)
 3. (KS, V) *6 (18)

V první řadě se uháčkuje 6 krátkých sloupků do magického kroužku. (Pokud nevíš jak na to, koukni sem) V druhé řadě se do každého z 6 sloupků z první řady uháčkuje jedno zdvojení, čímž vznikne 12 sloupků. V 3. řadě opakuješ krátký sloupek a zdvojení opět 6 krát až do konce řady, čímž bude uháčkováno celkem 18 sloupků.

U některých složitějších návodů např., na šátky nebo mandaly bývá na konci každého řádku uvedeno, kolik celkem bylo použito jednotlivých prvků. Např: (10 DS, 2 mezery na 2 ŘO, 5 popcornů apod.)

V některých návodech tento údaj nemusí být v závorce, ale můžeš na konci řádku vidět např:

 • -14 KS
 • : 14 KS.

Nenech se tím zmást. Jedná se pokaždé jen o informaci, kolik sloupků bylo uháčkováno v jednotlivých řadách.

Proč je část instrukcí v závorce?

Často se v psaných návodech setkáš s tím, že některé pojmy jsou v závorce. Autor návodu tak dává najevo, že určitá část instrukcí tvoří jeden celek. Za závorkou bývá nejčastěji počet opakování, kolikrát se má daný celek uháčkovat. Nebo umístění, tedy do kterého očka/mezery se má daný celek uháčkovat.

Např.) 4 DS, 1 ŘO, (přeskoč 1 očko, 3 DS do následujícího oka) 4*, 1 ŘO, 4 DS

Řadu začneš 4 dlouhými sloupky a 1 řetízkovým okem. Poté musíš uháčkovat 4krát instrukce obsažené v závorce, než budeš moci pokračovat dál řetízkovým okem a 4 dlouhými sloupky.

A tady je ještě jeden příklad typický pro háčkování hraček

Např.) (2KS, V) *6

V tomto případě celou závorku jednoduše uháčkuješ 6krát po sobě (tzn. 2KS, V, 2 KS, V, 2KS, V, 2 KS, V, 2KS, V, 2 KS, V)

A poslední příklad je, když seskupení v závorce máš uháčkovat celé do konkrétního místa.

Např.) 3DS, ŘO, (DS, ŘO, DS) do následujícího oka, ŘO, 3 DS

Díky závorce je jasné, že se do následujícího oka neháčkuje pouze jeden DS, ale celé seskupení v závorce. Takže přiháčkování uháčkuješ dlouhý sloupek, řetízkové oko a druhý sloupek píchneš do stejného místa, jako ten první.

Pár tipů na závěr

 • Nevnímej návod jako jeden celek, ale rozkouskuj si ho. Soustřeď se vždy na háčkování jedné řady. Všimni si, že jednotlivé prvky jsou odděleny čárkami. Postupuj pomalu a postupně od zkratky ke zkratce.
 • Když si čteš instrukce, přeříkávej si je nahlas. Tedy pokud ti to okolí umožňuje. Osvojíš si tak rychleji co jednotlivé zkratky znamenají.
 • Návod si vytiskni ať si do něj můžeš psát své poznámky, zaškrtávat řady které máš hotové, nebo si můžeš barevně zvýraznit místa kde se vyskytuje nějaký složitější prvek.
 • Vždy si přečti poznámky, které jsou na začátku návodu. Někdy tam může být vysvětleno něco, s čím by sis jinak dlouho lámala hlavu.

A moje úplně poslední slova k tomuto tématu. Nikdy se nevzdávej a trénuj. Věřím, že to dokážeš, a že si brzo poradíš s jakýmkoliv návodem. A pokud si přeci jen s něčím nevíš rady, napiš mi do skupinky Kouzelný svět háčkování, ráda ti poradím.

Více článků pro začátečníky najdeš zde.

Nezapomeň sledovat mé stránky na facebooku, ať ti neunikne žádný článek.

Doufám, že ti článek pomohl a dodal odvahu.

Tvoje Ježina

Pokud bys potřebovala s čímkoliv poradit zeptej se mě v mé facebookové skupině Kouzelný svět háčkování. Stačí dotaz napsat na zeď. Ráda ti poradím.

S háčkem a klubíčkem v srdci

Ježina

Sdílej článek s přáteli:

Návod na podzimní háčkovanou deku do kočárku

Návod na podzimní háčkovanou deku do kočárku

Háčkovaná deka ze čtverců nemusí být vždy jen se srdíčky. Pokud se tvé miminko narodilo na podzim, můžeš použít podzimní motivy. Pokaždé když pak deku uvidíš si vybavíš, právě toto období, jak si vozila své miminko v kočárku zakryté háčkovanou dekou od maminky....

6 Tipů co dělat, aby při háčkování háček nevrzal

6 Tipů co dělat, aby při háčkování háček nevrzal

Určitě to znáš taky. Je letní večer a ty se po upachtěném dni těšíš na svou chvilku s háčkem. Sedneš k televizi. Vezmeš si svůj rozpracovaný projekt a najednou…. Skříp, skříp…. Háček vrže, až je to slyšet a příze drhne, že z toho člokvěk šílí a háček raději odloží. ...

Jak dopřát svému tělu pohodlí při háčkování

Jak dopřát svému tělu pohodlí při háčkování

Naše tělo nebylo stvořeno k tomu, aby trávilo většinu času v sedě nad jednou činností. Naši předci museli být neustále v pohybu. Oproti tomu my, když si dnes chceme popovídat, nebo máme hlad, jsme schopni tuto potřebu napravit z pohodlí domova po telefonu. A to je ten...